Install-block

Producte patentat per a la construcció d’envans i revestiments integrant.

Install-block comercialitza productes per estandarditzar el procés constructiu que aporten disminució del temps d’execució, reducció de costos, accidents i residus.

Tot això assegurant la qualitat, la compatibilitat i la funcionalitat, sense oblidar realitzar una tasca social en el procés de fabricació, col·laborant amb entitats que fomentin la integració de les persones en el món laboral.

Ens adaptem al client

Discret i elegant, ens adaptem a les necessitats del client oferint els millors acabats.

Els nostres objectius

Innovació constant

Busquem millorar el procés constructiu actual, facilitant al sector solucions constructives que aportin avantatges competitives.

Hem creat un prefabricat per a la realització d’envans compost per:

Avantatges

 • Temps d’execució
  En portar totes les instal·lacions preparades per al seu muntatge ja incorporades des de fàbrica, s’aconsegueix reduir considerablement el temps d’execució.
 • Reducció de costos
  Utilitzant els productes INSTALL-BLOCK es redueixen els costos directes, indirectes i financers derivats de la reducció del temps d’execució.
 • Disminució de Residus
  En ser un producte acabat s’eliminen les ajudes de paleteria i els seus residus derivats, a més de tots els residus derivats de les instal·lacions.
 • Seguretat
  En realitzar el muntatge en una posició còmoda s’eviten lesions, a més, s’eviten accidents derivats de les operacions de tall i manipulació dels elements constructius.
 • Qualitat
  Els productes es realitzen mitjançant procés industrial, realitzant un test de qualitat al final del procés, de manera que s’assegura el seu funcionament un cop servits.

Materials

 • Estructura
  L’estructura pot ser realitzada mitjançant els diferents perfils utilitzats en la construcció, assegurant així la plena continuïtat del procés.
 • Instal·lacions
  Les instal·lacions interiors es realitzen segons projecte, mitjançant els mateixos materials i qualitats, assegurant el seu funcionament.
 • Aïllament
  L’aïllament pot venir incorporat de fàbrica, serà realitzat segons
  projecte, complint amb els requisits tèrmics i acústics segons especificacions tècniques.
 • Revestiment
  El revestiment pot ser tant de guix laminat, com de qualsevol altre material que es requereixi. Aquest ve ja llest per a la seva instal·lació, amb les ajudes de paleteria realitzades.
 • Packaging
  Els productes es serveixen amb un packaging que assegura que no es pateixen desperfectes en el transport, facilita la seva manipulació dins de l’obra mitjançant transpalet o grua i és 100% reciclable.

Per a més informació contacti amb nosaltres

Fes-nos arribar qualsevol suggeriment, dubte, consulta…